Yabancı Uyruklulara Özel \\\'Turuncu Sağlık Sigortası\\\'

Yabancı Uyruklulara Özel 'Turuncu Sağlık Sigortası' Nedir?

Yabancı uyruklu (T.C. vatandaşı olmayan) kişilerin kısa dönem ikamet izinlerinde kullanılmak üzere çıkarılan “Turuncu Sağlık Sigortası” ile yabancı uyruklu kişilerin sigorta süresi içinde bir hastalık ve/veya kaza halinde; Sağlık Bakanlığı'nca ruhsat verilmiş her tür özel veya resmi sağlık kuruluşunda yatarak ve/veya ayakta tedavisi için gerekli olan sağlık giderleri poliçede belirtilen teminat, limit ve ödeme yüzdesi doğrultusunda özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır.

İş bu poliçe 10/05/2016 tarih ve 16 sayılı vize ve ikamet izni taleplerinde yaptırılacak sağlık sigortalarına ilişkin Genelge’de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

TEMİNAT ADI   TEMİNAT TUTARI   ŞİRKET ÖDEME YÜZDESİ  
TEMİNAT TİPİ Anlaşmalı(3)   Anlaşmasız   Anlaşmalı(3)   Anlaşmasız  
YATARAK TEDAVİ TEMİNATI(1)   YILLIK   LİMİTSİZ   20.000 ₺   100%   80%  
AYAKTA TEDAVİ TEMİNATLARI(2) YILLIK   2.000 ₺   60%   60%  
İlaç Giderleri
Görüntüleme Hizmetleri
Laboratuar Hizmetleri
Modern Teşhis Yöntemleri
Yardımcı Tıbbi Malzeme YILLIK/500 ₺
Fizik Tedavi Teminatı (Seanslı Ayakta Tedavi İşlemleri) YILLIK / 15 SEANS
  1. Yatarak Tedavi; Tanı ve tedavinin sigortalının hastanede yatmasını ve gözlem altında bulundurulmasını gerektirdiği durumlardır.
  2. Ayakta Tedavi; Tanı ve tedavinin hastanede yatmayı gerektirmediği hallerde yapılan doktor, muayene, ilaç, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri vb. gibi işlemlerdir.
  3. Turuncu Poliçe B tipi kurumlar için geçerlidir.
  4. Anlaşmasız kara ambulansı aynı mesafe için geçerli anlaşmalı kara ambulansı ücreti ile sınırlıdır.

TTB: Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi

Anlaşmalı / Anlaşmasız sağlık kurumundaki anlaşmasız doktor ücreti 1 TTB ile sınırlıdır.

Teminat Tablosu - Türkçe için tıklayın.

Teminat Tablosu - İngilizce için tıklayın.

Özel Şartlar - Türkçe için tıklayın.

Anlaşmalı Kurumlar için tıklayın.

Genel Şartlar - Türkçe için tıklayın.

Bilgilendirme formu için tıklayın.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ