Güvencem Ankara’m

Güvencem Ankara’m Ferdi Kaza Sigortası

Dünya’nın bin türlü hali var, bana bir şey olmaz demeyin. Güvencem Ankara’m Ferdi Kaza sigortası ile ani ve beklenmedik bir kaza veya deprem dahil doğal afetler nedeniyle vefatınızla; en değerli varlığınız çocuklarınızı, ailenizi gelirsiz bırakmayın.
Ankara Sigorta; belirleyeceğiniz aylık ödeme tutarını, üstelik her yıl enflasyon oranında artırarak sevdiklerinize 10 yıl boyunca her ay ödesin.

Aylık ödeme seçenekleri ve prim;

  • 10 yıl boyunca aylık 1.500 TL* ödeme teminatı için yıllık prim 185 TL
  • 10 yıl boyunca aylık 3.000 TL* ödeme teminatı için yıllık prim 299 TL.

*Her yıl yapılacak ödemeler TÜFE oranında artırılacak olup, TÜFE oranı yıllık %10 ile sınırlı olacaktır.

Poliçe prim ödemenizi kredi kartı ile vade farkı olmaksızın 6 eşit taksitle gerçekleştirebilirsiniz.


İsterseniz pandemi döneminde insanlık için büyük bir risk teşkil eden COVID-19 hastalığı nedeniyle Yoğun Bakım Yatış Teminatını da ilave olarak alabilirsiniz. Ekstra masraflarınıza ve iş kaybınıza destek olması amacıyla, harcama belgesine gerek olmadan 30 güne kadar tazminat ödeyen bu teminata;

  • Günlük 500 TL ödeme için yıllık 43 TL prim karşılığında,
  • Günlük 1.000 TL ödeme için ise yıllık 79 TL prim karşılığında

sahip olabilirsiniz.

Nereden alınabilir? Kimler Yararlanabilir?

Güvencem Ankara’m Sigorta ürününü Ankara Sigorta acentelerinden alabilirsiniz. Size en yakın acenteyi bulun

18-65 yaşları arasındaysanız Güvencem Ankara’m ürününe sahip olabilirsiniz.

 

 

POLİÇE KAPSAMINA DAHİL EDİLMEYEN TEMİNAT VE HALLER:

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında yer alan daimi maluliyet, Gündelik Tazminat ve Tedavi Masrafları teminatları ile Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde 6'da f) bendi hariç (Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması) aşağıda belirtilen diğer haller poliçe kapsamı dışındadır.


a) Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,

b) Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,

c) Dağlara ve cumudiyelere tırmanma suretile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlar ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,

d) Her nevi spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları,

e) Havada yolcu sıfatından gayri bir sıfatla uçuş,

g) 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713

sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.

halleri poliçe teminat kapsamı dışındadır.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ